יום ראשון, 31 בינואר 2016

יום שישי, 29 בינואר 2016

Daily Walk in Jerusalem

On Your Walls Jerusalem I have Set Watch Women 


Security Camera 


Jerusalem's City Hall 


Real B&W in front of Waldorf Astoria  

יום רביעי, 27 בינואר 2016

There is Life after Death

There is Life after Death
In the grove near the scouts headquarter in Jerusalem they tied  pine cones to olive trees and forgot about them. After years some fungus used the cones as their home. 

יום שבת, 23 בינואר 2016

Cat in the Closet

Cat in the Closet 

Cat in the Closet B&W 


Cat in the Closet - Portrait 

Daily Crop 23-January-16

Bread and Water Doves on a Rainy Day Drippers on a Traffic Island Fans Benches in a Football Field Half Rhombus  Underwater Crosswalk B&W Underwater Crosswalk 

יום שישי, 22 בינואר 2016

יום חמישי, 21 בינואר 2016